Drejtoria e Konformitetit, Akt-Ekspertizave dhe Projekteve

 

Drejtoria e Konformitetit, Akt-ekspertizave dhe Projekteve (DKAP) u krijuar si rezultat i bashkimit të Sektorit të Konformitetit dhe Sektorit të Projekteve.

 

SEKTORI I KONFORMITETIT DHE AKT-EKSPERTIZAVE..pdf

SEKTORI I PROJEKTEVE..pdf