Drejtoria e Konformitetit, Akt-Ekspertizave dhe Projekteve

Matilda Hazizaj

Ka kryer studimet pranë Universitetit Politeknik të Tiranës Dega Arkitekturë në vitin 2006. Ka kryer trajnime duke u pajisur me certifikata dhe Licenca të ndryshme:

Çertifikata e pjesëmarrjes "Mjete për përmirësimin e cilësisë urbane në Shqipëri" Universita Politecnica delle Marche, në vitin 2004

Çertifikata e Specialistit "Projektimi i Mbrojtjes nga Zjarri", Ministria e Punëve të Brendshme në vitin 2016.

Çertifikata e Çertifikatës së Sigurisë, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar në vitin 2018.

Programi i Çertifikatës së Menaxhimit të Efiçiencës së Energjisë, Instituti Kanadez i Teknologjisë- Fakulteti i Inxhinierisë, në vitin 2019.

Çertifikata e Përfundimit- Revit Architecture 2019, Qendra e Autorizuar e Trajnimit Accademia 3D-Autodesk, në vitin 2019.

Licencë Arkitekt i peizazhit i certifikuar , Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në vitin 2021.

Licenca Profesionale-Vlerësimi i Pasurive të Paluajtshme, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në vitin 2021

Eksperiencat e punës.

Profili Arkitekte, Condor sh.p.k në vitet 2006-2014.

Menaxhere Logjistike, Instituti i Ndërtimit Mars 2014- Tetor 2014.

Specialiste Projektesh, Instituti i Ndërtimit në vitet 2014-2020.

Drejtore e Drejtorisë së Konformitetit, Akt-ekspertizave dhe Projekteve prej vitit 2020 e në vazhdim.

Adresë e-maili matildamema@hotmail.com

DKAP

SEKTORI I KONFORMITETIT DHE AKT-EKSPERTIZAVE..pdf

SEKTORI I PROJEKTEVE..pdf