Drejtoria e Shërbimeve mbështetëse dhe financës

 Lumturi BALLA 

Ka mbaruar studimet e larta pranë Universitetit të Tiranës Dega Financë-Kontabilitet në vitin 1989. Me njohuri në nivel profesional për Procedurat tatimore, Legjislacionin Fiskal, etj. Ka mbajtur përgjegjësi për më shumë se 12 vjet për bilance fiskale me xhiro vjetore mbi 3 miliard lekë. Me aftësi në menaxhimin sa më cilësor ekonomiko-financiar, ka njohuri të plota mbi Kontabilitetin, Administrimin dhe Raportimin Financiar, Standartet Kombëtare dhe Ndërkombëtare e Kontabilitet nga ku ka kryer trajnimet përkatëse dhe është pajisur me çertifikatë për SNK dhe SKK duke marrë titullin Kontabël i Miratuar në vitin 2013.

Eksperiencat e punësimit.

Përgjegjëse e zyrës së Financës, Ndërmarrja Bujqësore Gjergj Dimitrov në vitet 1989-1994.

Përgjegjëse e zyrës së Financës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Tiranë në vitet 1994-1994.

Kryetare e Degës Ekonomike, Banka e Shqipërisë, Departamenti i Emisionit, Shtypshkronja e prodhimit të kartmonedhave dhe monedhave metalike,Tiranë në vitet 1994-2009.

Drejtoreshë Finance-Kontabilitet, Start Oil sh.a Tiranë në vitet 2009-2019.

Drejtoreshë Finance, Xhast sh.p.k Kompani Ndërtimi dhe Turizmi në vitet 2019-2021.

Drejtoreshë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, Instituti i Ndërtimit Tiranë nga viti 2021 e në vazhdim.

Adresë e-mail. lumturiballa@gmail.com